Tại sao tôi đã cài đặt chấm công theo IP rồi mà hôm nay không chấm được?

HRM

276 lượt xem

04/08/2018

Hỏi :

- Từ trước tôi có dùng chấm công theo địa chỉ IP rồi, hôm nay tôi chuyển văn phòng nhưng vẫn dùng mạng internet đó mà sao không chấm công được, hệ thống báo bạn đang nằm ngoài phạm vi?

Trả lời :

- Do khi chuyển văn phòng IP internet đó bị thay đổi ( IP động ) nên phải lấy lại IP và cài đặt lại địa chỉ IP ở phần cài đặt chấm cống.

- Cách lấy địa chỉ IP : vào trang: http://kiemtraip.com/ để lấy thông tin IP.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan