Tại sao tôi đã cài đặt chấm công theo IP rồi mà hôm nay không chấm được?


Hỏi :

- Từ trước tôi có dùng chấm công theo địa chỉ IP rồi, hôm nay tôi chuyển văn phòng nhưng vẫn dùng mạng internet đó mà sao không chấm công được, hệ thống báo bạn đang nằm ngoài phạm vi?

Trả lời :

- Do khi chuyển văn phòng IP internet đó bị thay đổi ( IP động ) nên phải lấy lại IP và cài đặt lại địa chỉ IP ở phần cài đặt chấm cống.

- Cách lấy địa chỉ IP : vào trang: http://kiemtraip.com/ để lấy thông tin IP.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận