Tại sao tôi có quyền thêm sms nhưng khi click thêm mới lại không được


Chào anh chị

Khi anh chị được phân quyền Truy cập + thêm mới sms trên hệ thống thì anh chị có thể click thêm mới sms và soạn sms gửi cho KH


Tuy nhiên trong trường hợp khi click vào thêm mới mà màn hình không nhảy giao diện soạn tin nhắn thì anh chị cần kiểm tra lại bên mình đã cấu hình sms vào hệ thống Getfly chưa. Khi chưa cấu hình thì sẽ không thể thêm mới hay gửi sms cho KH được.

Trước khi cấu hình vào phần mềm, anh chị cần tìm hiểu và đăng ký dịch vụ sms brandname với các nhà cung cấp. Các đối tác sms mà Getfly đã tích hợp thành công anh chị tham khảo tại đây: https://wiki.getfly.vn/danh-sach-doi-tac-sms-da-ket-noi-1.html

Lưu ý: sms brandname cần đăng ký theo hướng chăm sóc khách hàng thì mới có thể gửi được từ hệ thống

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận