Tại sao tôi chuyển người phụ trách khách hàng cho 1 nhân viên mà khách hàng đó tự động chuyển sang cho nhân viên khác?


Nếu bạn thao tác chuyển người phụ trách khách hàng ở màn hình F2 bằng cách tích chọn những KH cần chuyển -> thao tác -> người phụ trách


Chuyển xong bạn phải F5 lại để hệ thống logs lại sau mới tiếp tục thao tác chuyển khách hàng

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận