Tại sao tôi cập nhật thông tin ở auto mà không có nút lưu?


Khi vào auto để thay đổi thông tin nhưng lại không thấy hiển thị nút LƯU lạiBạn cần kiểm tra lại quyền sửa auto mình đã được phân quyền hay chưa.

Nếu được phân quyền sẽ hiển thị hình bút sửa như sau:

Thì khi cập nhật lại auto sẽ hiển thị nút LƯU để lưu lại các thông tin thay đổi

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận