Tại sao tôi cần cập nhật tiến độ của công việc


Các công việc có khối lượng lớn và có thể phải tiến hành trong một khoảng thời gian dài thì việc cập nhật tiến độ công việc rất là cần thiết .

Cập nhật tiến độ công việc có thể hỗ trợ :

- Đối với người thực hiện công việc: theo dõi các công việc của mình nhằm bố trí thời gian phù hợp để tránh làm ảnh hưởng đến thời gian kết thúc công việc và cũng như các công việc tồn động khác

- Đối với người quản lý: có thể theo dõi được tổng quan các công việc của các bạn trong nhóm, tù đó có thể hỗ trợ đốc thúc để công việc có thể hoàn thành sớm trước thời hạn.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận