Tại sao thông báo trên app khi ấn vào không hiển thị đúng thông báo đó


Khi nhận được thông báo trên app: tạo mới cơ hội trong chiến dịchKhi click vào thông báo đó sẽ hiển thị màn hình của Thư nội bộ ở Tab THÔNG TIN

Để xem được thông tin cơ hội mới tạo bạn chọn sang Tab TRAO ĐỔI

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận