Tại sao tạo mẫu tin nhắn sms bị giới hạn 160 ký tự


Khi anh/chị tạo mẫu tin nhắn (SMS) hệ thống hiện đang giới hạn số ký tự ở nội dung sms mẫu là 160 ký tự


Tuy nhiên, nếu trường hợp anh/chị muốn tạo mẫu có số lượng ký tự nhiều hơn, anh/chị có thể lưu trước lại mẫu đang tạo, sau đó ấn SỬA lại mẫu để bổ sung thêm nội dung mong muốnCHÚC ANH/CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận