Tại sao tạo công việc không chọn được khách hàng liên quan?


Có rất nhiều cách có thể tạo công việc:

1) Tạo công việc nhanh ở màn hình QUẢN LÝ CÔNG VIỆC (F9)=> phần này chưa chọn luôn được khách hàng liên quan => phải thao tác sửa công việc để thêm KH liên quan 

2) Tạo công việc ở chi tiết DỰ ÁN 


=> phần này có thể chọn được khách hàng liên quan luôn 

3) Tạo công việc ở chi tiết dự án 

=> tự động lấy luôn thông tin khách hàng tương ứng

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận