Tại sao sử dụng app GetFly không nhận được thông báo khi có công việc được giao?


1) Kiểm tra lại phần thông báo trên GetFly đã tích chọn nhận thông báo khi có công việc mới được giao hay chưa?2) Kiểm tra trên app đã bật thông báo chưa?

LƯU Ý: không nhận được thông báo có thể do lúc khi tải app đã tích chọn không nhận thông báo 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận