Tai sao nhân viên xem được khách hàng và có quyền sửa nhưng không sửa được thông tin khách hàng đó?


Nếu có quyền sửa nhưng không sửa được khách hàng mình xem được -> bạn cần kiểm tra xem khách hàng đó có phải do nhân viên đó phụ trách hay không?
Nếu không phải do nhân viên đó phụ trách và chỉ được thêm vào người xem thì sẽ không sửa được thông tin của khách hàng đó.
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận