Tại sao nhân viên của tôi không xem được template email mà tôi tạo?

Marketing - Email

393 lượt xem

21/01/2019

Chào anh chị

Để các bạn nhân viên có thể xem template email mà mình đã tạo, anh chị cần phân quyền cho các bạn ấy quyền Xem tất cả email Marketing. Còn nếu không có quyền Xem tất cả thì các bạn nhân viên chỉ xem được những template mà các bạn ấy tự tạo.


Chúc anh chị thành công!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan