Tại sao mình cập nhật phần quan hệ báo lỗi cập nhật không thành công ?


Khi anh/chị tạo mối quan hệ nhưng hệ thống thông báo là 

CẬP NHẬT KHÔNG THÀNH CÔNG, VUI LÒNG BẤM PHÍM Ctrl + F5 VÀ THỬ LẠIAnh/chị vui lòng kiểm tra lại xem đã tồn tạo mối quan hệ nào có trùng tên với mối quan hệ anh/chị đang thêm mới không?

LƯU Ý: anh/chị kiểm tra ở cả tab đang dùng và đã xoá để tìm mối quan hệ đó


 - Nếu mối quan hệ bị trùng trên với mối quan hệ đã có trên hệ thống thì anh/chị không thể tạo trùng được, anh/chị có thể đổi tên khác để có thể lưu lại

- Nếu mối quan hệ bị trùng trên với mối quan hệ đã xoá anh/chị có thể khôi phục lại mối quan hệ đã xoá đó.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận