Tại sao khi upload khách hàng tôi đã điền thông tin người phụ trách mà hệ thống vẫn báo lỗi


Khi upload khách hàng bằng file excel, anh/chị đã điền đầy đủ thông tin của người phụ trách trên file upload 


 mà hệ thống vẫn báo lỗi " NGƯỜI PHỤ TRÁCH KHÔNG CÓ TRÊN HỆ THỐNG "


Anh/chị lưu ý khi mình upload khách hàng có gắn người phụ trách , cột NGƯỜI PHỤ TRÁCH sẽ điền TÊN NGƯỜI DÙNG ( tên đăng nhập) của người phụ trách khách hàng, chứ không phải điền phần thông tin HỌ VÀ TÊN hiển thị trên hệ thống


Anh/chị có thể tham khảo file mẫu upload


CHÚC ANH/CHỊ THAO TÁC THÀNH CÔNG!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận