Tại sao khi upload KH bằng file excel lên hệ thống lại báo người phụ trách không tồn tại?


Chào anh chị


Khi upload khách hàng bằng file excel lên hệ thống GetFly CRM, anh chị chú ý các trường thông tin như nhóm khách hàng, nguồn khách hàng,... cần điền đúng với trên hệ thống đã tạo.

Một vấn đề cần chú ý nữa là ở cột người phụ trách khách hàng, anh chị cần điền tên đăng nhập của user chứ không phải là tên hiển thị. Ví dụ: vuhoangduy@getflycrm.com, bangiamdoc,... . Nếu anh chị điền Vũ Hoàng Duy hay Bùi Anh Hiền,... thì hệ thống sẽ báo người phụ trách không tồn tại.

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận