Tại sao khi tôi tạo thêm account trên hệ thống lại báo Tên đăng nhập đã tồn tạ


Khi anh/chị thêm mới 1 tài khoản trên hệ thống thấy báo là "Tên đăng nhập đã tồn tại", tuy nhiên, tìm trong danh sách "Quản lý người dùng" thì không thấy có. Đó là bởi vì tài khoản này đã tồn tại trên hệ thống và đang nằm trong phần "Đã xóa".
Anh/chị có thể khôi phục tài khoản theo hướng dẫn ở ảnh trên và sửa lại thông tin nhân viênBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận