Tại sao khách hàng có phát sinh đơn hàng mà trên app hiển thị là 0


Khách hàng đã có đơn hàng trên hệ thống nhưng xem trên app lại hiển thi số đơn hàng là 0


Để hiển thị các chỉ số trên ở phần lựa chọn dữ liệu hiển thị ở màn hình khách hàng F2 trường đó phải được tích chọn


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận