Tại sao gửi email qua hệ thống báo đã gửi nhưng kiểm tra hòm thư lại không có?

Marketing - Email

378 lượt xem

18/12/2018

Chào anh chị

Khi anh chị gửi mail cho khách hàng qua hệ thống email Marketing của Getfly thì các email này sẽ không thống kê trong hòm thư đã gửi của Email mà anh chị dùng để gửi. 

Phần thống kê email này chỉ có trên hệ thống Getfly các mail đã gửi, chưa gửi hay thất bại. Hòm thư của anh chị sẽ không lưu giữ hay thống kê phần này.

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan