Tại sao gửi email qua hệ thống báo đã gửi nhưng kiểm tra hòm thư lại không có?


Chào anh chị

Khi anh chị gửi mail cho khách hàng qua hệ thống email Marketing của Getfly thì các email này sẽ không thống kê trong hòm thư đã gửi của Email mà anh chị dùng để gửi. 

Phần thống kê email này chỉ có trên hệ thống Getfly các mail đã gửi, chưa gửi hay thất bại. Hòm thư của anh chị sẽ không lưu giữ hay thống kê phần này.

Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận