Tai sao đơn hàng đã thanh toán nhưng không hiện vào quỹ?


Nếu sử dụng module tài chính, khi thanh toán đơn hàng -> tạo phiếu thu để nhập tiền vào quỹ


Sau khi tạo phiếu thu -> Thủ quỹ sẽ xác nhận phiếu thu để nhập tiền vào quỹ đó
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận