Tại sao doanh số đơn hàng ở phần thông kê KPI phòng ban khác so với doanh số tìm kiếm ở đơn hàng
- Ở phần thống kê doanh số theo KPI PHÒNG BANDoạnh số đơn hàng bán sẽ thể hiện cả doanh số của các phòng ban con trực thuộc phòng cha

 Ví dụ: doanh số phòng kinh doanh sẽ là tổng doanh số phòng kinh doanh + doanh số của các phòng ban con trưc thuộc ( phòng bán hàng online + phòng bán hàng dự án + phòng trực page + phòng phát triển đại lý )


- Ở phần thống kê doanh số theo PHÒNG BAN ở đơn hàng 

Sẽ ghi nhận doanh số độc lập cho phòng ban KINH DOANH ( không bao gồm các phòng ban con trực thuộc phòng kinh doanh) Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận