Tại sao doanh số đơn hàng ở phần thông kê KPI phòng ban khác so với doanh số tìm kiếm ở đơn hàng

KPI

353 lượt xem

27/12/2018- Ở phần thống kê doanh số theo KPI PHÒNG BANDoạnh số đơn hàng bán sẽ thể hiện cả doanh số của các phòng ban con trực thuộc phòng cha

 Ví dụ: doanh số phòng kinh doanh sẽ là tổng doanh số phòng kinh doanh + doanh số của các phòng ban con trưc thuộc ( phòng bán hàng online + phòng bán hàng dự án + phòng trực page + phòng phát triển đại lý )


- Ở phần thống kê doanh số theo PHÒNG BAN ở đơn hàng 

Sẽ ghi nhận doanh số độc lập cho phòng ban KINH DOANH ( không bao gồm các phòng ban con trực thuộc phòng kinh doanh) 0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan