Tại sao đã phân quyền kho mà nhân viên không xuất kho được


Để nhân viên thao tác xuất kho được trên GetFly:

trước tiên cần có quyền xuất kho:


Và phải là người liên quan trong kho đó mới có thể thao tác xuất kho đượcBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận