Tại sao chiến dịch hiển thị tổng số khách là 1 nhưng vào chi tiết chiến dịch lại không có cơ hội nào

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

275 lượt xem

27/12/2018

Ở màn hình danh sách chiến dịch: CHIẾN DỊCH BÁN HÀNG CUỐI NĂM  hiển thị tổng số khách là 1Nhưng vào chi tiết chiến dịch thì không thấy hiển thị cơ hội nào cả


   


Có thể do cơ hội đó đã được chuyển sang trạng thái THẤT BẠI nên sẽ không hiển thị ở danh sách cơ hội

Anh/chị có thể tìm kiếm các cơ hội thất bại bằng cách:

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan