Tại sao cần đổi avatar trên GetFly

Đào tạo mindset

652 lượt xem

29/12/2017

1. Để nhận biết trên phần mềm

2. Đánh giá ý thức nhân viên sử dụng hệ thống.

Để chỉnh sửa ảnh đại diện anh chị vào thông tin cá nhân --> sửa thông tin cá nhân sau đó upload ảnh điện của mình lên và cập nhật.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Đẹp Hoàng

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan