Tag nhân viên mới vào bình luận KH nhưng nhân viên đó không nhận được thông báo


Khi có nhân viên mới, phải thêm nhân viên đó vào người xem khách hàng, sau khi được xem khách hàng thì nhân viên mới nhận được các thông báo về khách hàng 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận