Tab hôm nay ở màn hình khách hàng trên app có nghĩa là gì?


- Tab " hôm nay " ở giao diện khách hàng trên app  thể hiện tổng số lượng khách hàng có notify mà mình chưa đọc.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận