Sự khác biệt giữa lên đơn ở màn hình khách hàng F2 và màn hình bán hàng F4


Sự khác biệt giữa lên đơn hàng ở màn hình khách hàng F2 và màn hình bán hàng F4

- Lên đơn hàng ở màn hình khách hàng F2

Anh/chị truy cập vào màn hình khách hàng, tìm kiếm khách hàng có phát sinh đơn -> chọn GIAO DỊCH => đơn hàngThêm mới đơn hàng ở màn hình khách hàng F2, sẽ hiển thị luôn thông tin của khách hàng liên quan, anh/chị không cần phải tìm kiếm ra khách hàng đó nữa.

- Lên đơn hàng ở màn hình bán hàng F4


Anh/chị truy cập vào màn hình bán hàng F4 => để Thêm mới đơn hàng


Thêm mới đơn hàng ở màn hình bán hàng F4, sẽ không hiển thị ra luôn thông tin của khách hàng liên quan, anh/chị phải tìm kiếm kiếm thông tin khách hàng liên quan để lên đơn hàng.

CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận