Số tổng giờ trong KPI công việc được tính như nào?Phần tổng số giờ trong KPI công việc được tính thời gian các công việc đã hoàn thành, tính từ khi giao việc đến thời gian nhấn hoàn thành công việc.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận