Số tổng giờ trong KPI công việc được tính như nào?


Phần tổng số giờ trong KPI công việc được tính thời gian các công việc đã hoàn thành, tính từ thời gian thực hiện công việc đến khi nhấn hoàn thành công việc.
Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận