Số lượng mail đã gửi ở thống kê ít hơn số lượng mail ở giới hạn


 Số lượng gửi mail ở phần cấu hình mail nhiều hơn so với số lượng mail gửi ở phần thống kê

- Số lượng mail đã gửi trong tháng ở Cấu hình mail là 27- Số lượng mail đã gửi trong tháng ở thống kê mail đã gửi là 26
=> Ở phần thống kê mail:  Tính số lượng mail đã gửi cho khách hàng ( không tính những số lượng mail gửi cho nội bộ - nhân viên), còn ở phần giới hạn mail cấu hình tính cả số lượng những mail đã gửi cho khách hàng và nhân viên.

- Những email gửi cho nhân viên có thể setup ở phần auto: chúc mừng sinh nhật nhân viên hoặc gửi mail thông báo...


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận