SMS marketing của getfly là tin nhắn 1 chiều hay 2 chiều ạ. Tin gửi đi có phản hồi lại được không?

Marketing - SMS Brandname

291 lượt xem

17/05/2018

Phần sms marketing của GetFly là tin nhắn 1 chiều , chỉ hỗ trợ gửi đi và không nhận phản hồi lại 

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan