SMS marketing của getfly là tin nhắn 1 chiều hay 2 chiều ạ. Tin gửi đi có phản hồi lại được không?


Phần sms marketing của GetFly là tin nhắn 1 chiều , chỉ hỗ trợ gửi đi và không nhận phản hồi lại 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận