Sau khi chạy một automation, tôi muốn tiếp tục chạy một chiến dịch khác


Lấy ví dụ về tạo 1 automation, kết thúc quá trình đó  tạo cơ hội trong chiến dịch mới (mô tả sự liên tiếp)

hoặc tạo 2 chiến dịch 

tạo automation cho chiến dịch 1 và tạo cơ hội cho chiến dịch 2

chie????

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận