Sao trạng thái phiếu thu là đã duyệt nhưng tiền vẫn chưa được cộng vào quỹ?


Sao trạng thái phiếu thu là đã duyệt nhưng tiền vẫn chưa được cộng vào quỹ?

1. Trạng thái phiếu thu  là đã duyệt

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/qu%E1%BB%B9_1.png

2. Để tiền được cộng vào quỹ thì thủ quỹ phải nhấn " Đã nhập" thì tiền mới được cộng vào quỹ.

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/qu%E1%BB%B9_3.png


https://1.getfly.vn/uploads/files/private/ma/qu%E1%BB%B9_4.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận