Sao tôi tạo auto như hướng dẫn lại không chọn được chiến dịch


Khi setup các automation có liên quan đến chiến dịch, anh/chị lưu ý:

- Các chiến dịch đã được tạo trên hệ thống 


- Anh/chị phải xem được chiến dịch đó thì mới có thể setup được các automation có liên quan đến chiến dịch
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận