Sao hệ thống không có thông báo khi công việc sắp bắt đầu?


Khi tạo công việc hệ thống đã hiển thị luôn thông báo trên hình lá cờ ( notification) và có gửi về mail các nhân.

Ngoài ra có thể tạo những automation để nhắc thông báo khi công việc bắt đầu:
Bạn có thể tham khảo thêm vide hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=YPJQV45SCBs&feature=youtu.be

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận