Sản phẩm là quà tặng có bị tính vào chi phí để tính lợi nhuận không?

  • 29-01-2018
  • Kho
  • Bởi hoaxinh
  • 186 Lượt xem
  • 0 Bình Luận

Sản phẩm là quà tặng có qua xuất kho sẽ bị tính giá vốn và tính lợi nhuận như sản phẩm bán bình thường.

Lưu ý: Sản phẩm quà tặng được hiểu là bán với giá bằng 0 nên lợi nhuận sản phẩm sẽ bị âm.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận