Sản phẩm dịch vụ có thể đánh dấu khi upload sản phẩm theo file exel?


Để đánh dấu sản phẩm là sản phẩm dịch vụ, sau khi upload sản phẩm thành công, anh/chị có thể sử dụng thao tác sửa trên GetflyTrên file exel upload lên hệ thống hiện chưa có tích chọn phân loại này.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận