Quy trình trả hàng đúng trên hệ thống phải thao tác như thế nào?


Những đơn hàng đã duyệt mà khách hàng trả lại hàng anh/chị thao tác như sau:

1, Đối với những đơn hàng trả lại toàn bộ hàng hóa trên đơn hàng đó:

- Vào chi tiết đơn hàng đó -> Trả hàng -> Yêu cầu nhập kho -> Duyệt phiếu nhập để nhập lại đủ sản phẩm trong đơn hàng -> Cuối cùng là ấn Hủy đơn hàng đó

2. Đối với đơn hàng chỉ trả lại 1 số sản phẩm, anh/chị thao tác như sau:

- Anh/chị vào chi tiết đơn hàng -> Trả hàng (xóa sản phẩm thực xuất, chỉnh sửa số lượng, chỉ để lại số lượng sản phẩm thực tế bị trả lại) -> Yêu cầu nhập kho -> Duyệt phiếu nhập kho -> Cuối cùng về đơn hàng thay đổi, cập nhật lại số lượng.
Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận