Quy trình tạo công việc mở module


QUY ĐỊNH VỀ VIỆC YÊU CẦU MỞ MODULE HOẶC MỞ DÙNG THỬ

Tạo công việc trong dự án GetFly - Yêu cầu

Cấu trúc:

1. Mở module: (với những khách hàng đã trả tiền)

[MỞ MODULE] tên đường dẫn/ module (paid)

Có khách hàng liên quan trong công việc

2. Mở dùng thử: (với khách hàng yêu cầu dùng thử có thời hạn)

[DÙNG THỬ ] tên đường dẫn/ module/ bao nhiêu ngày

Set up thời gian bắt đầu và kết thúc đúng như yêu cầu

Sau khi khách hàng dùng thử và trả tiền thì sửa công việc thêm (paid) ở tiêu đề

Note: 

  • Tất cả công việc sẽ giao cho Chung; thêm người liên quan Anh Duy, Minh Trang, Anh Đạt, Chị Hạnh.
  • Khách hàng liên quan cần có mặt trong công việc
  • Minh Trang sẽ lọc công việc nào đã đến ngày kết thúc, comment và báo cho người yêu cầu. Nếu không có phản hồi gì lại thì sau 2 ngày kỹ thuật sẽ tự động đóng module
  • Các công việc liên quan đến mở email nâng cấp (người dùng, data KH) thì cũng tạo công việc ở dự án yêu cầu theo mẫu [NÂNG CẤP]

Ảnh minh họa


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Trang | 2018-07-04 17:01:40

Thât tuyệt vời và nhiều năng lượng

Reply

Bài viết nhiều bình luận