Quy trình chuyển quỹ


Quy trình chuyển quỹ:

- Để có thể thêm được phiếu chuyển quỹ, trước tiên anh/chị phải có quyền truy cập và thêm ở quyền " Chuyển quỹ" trong bảng phân quyền


- Sau khi có quyền, thủ quỹ của quỹ chuyển sẽ thao tác thêm mới phiếu chuyển quỹ


- Nhập các thông tin bao gồm: tên phiếu, chọn quỹ đi, quỹ đến , số tiền chuyển... sau đấy nhấn " Cập nhật" để lưu phiếu


Sau đấy thủ quỹ của Quỹ đến ( quỹ nhận tiền) vào màn hình chi tiết phiếu chuyển quỹ vừa tạo, nhấn đồng ý


Sau khi nhấn đồng ý, phiếu chuyển quỹ này sẽ được chuyển sang trạng thái " Đã duyệt" tiền sẽ được cộng vào  quỹ đến và bị trừ ở quỹ đi


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận