Quy trình automation gửi sms cho khách hàng thông báo số buổi liệu trình còn lại.

Marketing Automation

398 lượt xem

26/08/2019

Yêu cầu: Anh muốn tạo auto gửi sms cho khách hàng thông báo số buổi còn lại của liệu trình KH đang sử dụng


Cách tạo automation:

- Vào cài đặt chọn định dang dữ liệu => khách hàng  => thêm mới trường dữ liệu: số buổi còn lại


- Chọn Maketing automation ( F3) thêm mới, đặt tên quy trình

- Thêm hành động: chỉnh sửa thông tin khách hàng

 + Điều kiện : Số buổi còn lại - Not contains - 100

- Hệ quả : Gửi sms cho KH, lấy biến là số buổi còn lại gắn vào nội dung smsCám ơn anh chị đã quan tâm!

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan