Quy trình automation gửi sms cho khách hàng thông báo số buổi liệu trình còn lại.


Yêu cầu: Anh muốn tạo auto gửi sms cho khách hàng thông báo số buổi còn lại của liệu trình KH đang sử dụng


Cách tạo automation:

- Vào cài đặt chọn định dang dữ liệu => khách hàng  => thêm mới trường dữ liệu: số buổi còn lại


- Chọn Maketing automation ( F3) thêm mới, đặt tên quy trình

- Thêm hành động: chỉnh sửa thông tin khách hàng

 + Điều kiện : Số buổi còn lại - Not contains - 100

- Hệ quả : Gửi sms cho KH, lấy biến là số buổi còn lại gắn vào nội dung smsCám ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận