Quản lý và theo dõi công việc trên app điện thoại


Giao diện công việc màn hình công việc trên app được phân chia theo từng tab riêng biệt để hỗ trợ cho việc quản lý cũng như theo dõi công việc một cách thuận tiện nhất:

1) Công việc của tôi

- Những công việc được giao cho chính mình ( có thể công việc do người khác giao hoặc công việc tự mình giao cho mình)

2) Tất cả công việc

- Hiển thị tất cả các công việc ( kể cả những công việc mình là người thực hiện và những công việc mà mình liên quan)

3) Công việc ưu tiên

- Các công việc được đánh dấu ưu tiên quan trọng

4) Công việc mới

- Các công việc mới được giao nhưng người thực hiện chưa ấn nhận việc

5) Công việc chậm tiến độ

- Các công việc đã quá thời hạn kết thúc nhưng vẫn chưa hoàn thành
Các công việc đều có hiển thị thời gian bắt đầu/thời gian kết thúc công việc và trạng thái công việc ( đang tiến hành, mới,..) để tiện cho việc theo dõi tổng quan

- Ngoài ra, anh/chị cũng có thể lọc tìm kiếm công việc theo các điều khác nhau
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận