Quản lý quỹ với GetFly


  Ngoài viêc giúp các doanh nghiệp quản lý, chăm sóc khách hàng,... GetFly CRM còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quản lý phần Tài chính - kế toán, thông qua việc anh chị sử dụng module tài chính -  kế toán trên GetFly.

 Phần quản lý Tài chính – Kế toán của GetFly CRM sẽ giúp bạn:

-         Quản lý thu chi tiền qua từng Quỹ nghiệp vụ của DN

-         Quản lý công nợ phải thu của khách hàng & công nợ phải trả nhà cung cấp

-         Lên dự toán chi phí cho Doanh nghiệp bằng việc thiết lập Ngân sách

-         Tạo và duyệt online các yêu cầu chi phí, tạm ứng, hoàn ứng của nhân viên.

 F Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn anh/chị cách tạo quỹ trên GetFly. Anh/chị xem chi tiết Tại Đây

       Cảm ơn anh/chị đã quan tâm!Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận