Quản lý công nợ phải trả


Công nợ phải trả thể hiện số tiền mà công ty anh/chị cần phải thanh toán tiền cho nhà cung cấp. Màn hình CÔNG NỢ PHẢI TRẢ thể hiện tổng số tiền mà anh/chị cần phải thanh toán cho nhà cung cấp. Công nợ được sắp xếp theo thứ tự từ lớn -> nhỏ.


Trong chi tiết thông tin công nợ của mỗi Nhà cung cấp, anh/chị cũng theo dõi được các đơn hàng đã mua, lịch sử công nợ. Và có thể tiến hành sửa lại công nợ hoặc tính lại công nợ cho nhà cung cấp.


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có một trải nghiệm tuyệt vời với GetFly!

Bài Viết Liên Quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận