Quản lý công nợ phải thu


Muốn sử dụng được chức năng này, trước hết anh/chị phải sử dụng Module Tài chính kế toán. Chức năng công nợ phải thu thể hiện số tiền mà các khách hàng còn nợ công ty bạn.

Màn hình Công nợ phải thu thể hiện danh sách cách khách hàng còn nợ tiền, sắp xếp theo thứ tự từ lớn tới nhỏ. Và thể hiện tổng số tiền tổng các khách hàng còn nợ bao nhiêu.


Vào chi tiết công nợ của mỗi khách hàng, anh/chị sẽ xem được chi tiết các công nợ của khách hàng, tính lại công nợ của khách hàng.


Nếu công nợ bị sai anh/chị có thể cập nhật lại công nợ. Hoặc tính lại công nợ của khách hàng theo các đơn hàng mà khách hàng đã mua.

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có một trải nghiệm tuyệt vời với GetFly!


Bài Viết Liên Quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận