Xem nhiều nhất

 
Tại sao tôi tìm kiếm email khách hàng mà không ra kết quả?

Khi thao tác tìm kiếm khách hàng trên hệ thống anh/chị lưu ý là tìm kiếm trường thông tin gì.Nếu tìm kiếm email hay số điện thoại của liên hệ ở khách hàng, ...

Khách hàng

272 lượt xem

05/12/2018

Tại sao tôi tạo đơn hàng phần email hiển thị ở đơn hàng lại lấy thông tin không giống với ở khách hàng?

Khi lên đơn hàng hệ thống sẽ tự động lấy thông tin ở phần Khách hàng vào đơn hàng đó.Tuy nhiên nếu chỉnh sửa thông tin KH sẽ không tự động link thay ...

Bán hàng

194 lượt xem

01/02/2018