Xem nhiều nhất

 
Vì sao tôi có quyền mà không xóa quỹ được?

Chào anh chịKhi anh chị muốn xóa 1 quỹ ở trên hệ thống nhưng khi xóa thì hệ thống báo Không thể xóa quỹ vì trong quỹ còn tiền. Trong trường hợp quỹ ...

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

246 lượt xem

14/01/2019