Xem nhiều nhất

 
Tôi đã điền

Bỏ tích chọn " Đánh dấu khách hàng tôi là người phụ trách"

Khách hàng

178 lượt xem

08/01/2018

Sinh nhật khách hàng

Để lọc các Kh có sinh nhật trong 1 tháng , anh chị vào phần tìm kiếm nâng cao, ô sinh nhật tìm kiếm theo mẫu Ví dụ: để tìm KH sinh nhật trong tháng 1 thì gõ ...

Khách hàng

231 lượt xem

04/01/2018

Phân quyền theo dõi Khách hàng

Thay vì dùng quyền xem tất cả KH, anh/chị dùng quyền xem tất cả KH của phòng ban trực thuộc. Các KH không cần nhân viên quản lý thì chị cho 1 nhân viên thuộc ...

Khách hàng

273 lượt xem

30/12/2017

Liên hệ lần cuối với khách hàng

Liên hệ lần cuối là số ngày kể từ lần cuối có tương tác với khách hàng.Hệ thống GetFly CRM tự động thay đổi ngày liên hệ lần cuối khi có các trường ...

Khách hàng

888 lượt xem

29/12/2017

Xoá đơn hàng - Khách hàng

Trong GetFly đơn hàng không xóa được mà chỉ hủy được. Để hủy được đơn hàng chị phải có quyền hủy đơn hàng. Để xóa KH thì chị cũng phải có ...

Khách hàng

524 lượt xem

30/12/2017

Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng

Cách thay đổi thứ tự các cột trong định nghĩa dữ liệu khách hàng B1. Click vào Avata của tài khoản ở góc phải màn hình, chọn Cài ĐặtB2. Chọn Đinh Nghĩa ...

Thêm Trường Thông Tin Khách Hàng

Để thêm mới 1 trường thông tin khách hàng trên hệ thống, anh/chị thao tác như sau:Bước 1 : Click chọn phần cài đặt.Bước 2 : Chọn phần định nghĩa dữ ...

Cách để hiển thị được liên hệ chính ra trang chủ KH.

Để hiển thị tên và số điện thoại của người liên hệ chính ra mà màn hình Khách hàng anh/chị làm theo các bước sau:- Anh/chị chọn màn hình Khách hàng, chọn ...

Khách hàng

72 lượt xem

18/05/2020

Tìm kiếm và thay đổi thông tin khách hàng

Xin chào các anh/chị!Mời anh/chị tham khảo video hướng dẫn: Các anh/chị đã cùng tôi đi được 2/3 trong chuỗi các video hướng dẫn về tính năng quản lý ...

Khách hàng

54 lượt xem

10/06/2020