Xem nhiều nhất

 
Danh sách các dịch vụ email có thể cấu hình vào hệ thống Getfly

- Các dịch vụ email có hỗ trợ địa chỉ máy chủ SMTP đều có thể cấu hình vào hệ thống Getfly để gửi mail- Các dịch vụ mail phổ  biến các đơn vị ...

Đào tạo mindset

187 lượt xem

30/10/2019

Làm thế nào để tôi biết công ty đã gửi những email nào cho một khách hàng cụ thể

Để có thể theo dõi việc gửi mail đối với từng khách hàng, anh/chị có thể thao tác như sau:- Bước 1: Vào chi tiết khách hàng --> Chọn "Giao dịch"- Bước 2: ...

Marketing - Email

169 lượt xem

24/10/2019

Cách gửi email hàng loạt cho nhóm khách hàng?

Chào anh/chị thân mến!Sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh/chị gửi email cho nhóm khách hàng!Để gửi được email trước tiên bên mình phải cấu hình email vào hệ ...

Marketing - Email

171 lượt xem

26/09/2019

Tại sao khi soạn mail tôi chèn hình vào thì không hiện?

Câu hỏi: Tôi đã upload ảnh lên phần Tài liệu. Sau đó coppy đường link của bức ảnh đó mà hệ thống đã sinh ra. Nhưng khi chèn link hình ảnh này ...

Marketing - Email

182 lượt xem

23/09/2019

Cách tải mẫu template có sẵn lên hệ thống Getfly

Hướng dẫn cách tải mẫu mail đã có sẵn lên hệ thống Getfly:1 : Vào phần F3, chọn email marketing, click vào phần template2 : Ấn thêm mới, chọn hình thức tạo ...

Marketing - Email

362 lượt xem

13/08/2019

Cách gửi email cho khách hàng ở trạng thái đừng quên

Để gửi email cho các khách hàng ở mối quan hệ đừng quên, anh/chị có thể thao tác theo các cách như sau:Cách 1: anh/chị có thể lọc khách hàng ở mối quan hệ ...

Marketing - Email

284 lượt xem

09/07/2019

Làm thế nào lọc những Khách Hàng có email trên hệ thống ,và lọc được những khách hàng trùng email?

Chào các bạn thân mến!Để lọc những khách hàng có email trên hệ thống bạn vào tìm kiếm ngoài màn hình F2, sau đó tại trường email bạn đánh "@"sẽ ra tất ...

Marketing - Email

204 lượt xem

29/06/2019

Cách gửi mail cho tất cả khách hàng ở chiến dịch

Để gửi mail cho tất cả các khách hàng ở chiến dịch, anh/chị có thể thao tác theo hai cách sau:Cách 1: Nếu anh/chị là người quản lý chiến dịch , anh/chị có ...

Marketing - Email

253 lượt xem

31/05/2019

Làm sao để lọc được danh sách các khách hàng đã click vào một link cụ thể trong email

Để lọc được danh sách các khách hàng đã click vào một link cụ thể trong email, anh/chị có thể setup automation như sau:- Khi khách hàng click vào link trong mail thì ...

Marketing Automation

288 lượt xem

21/05/2019