Một khách hàng có nhiều quan tâm đến nhiều sản phẩm, mỗi sản phẩm có 1 trạng thái tiếp cận khác nhau thì làm thế nào?

Marketing - Chiến dịch - Cơ hội

285 lượt xem

03/01/2018

Trả lời:

Với trường hợp này bạn tạo mỗi khóa học là 1 chiến dịch và chia mỗi chiến dịch thành các trạng thái tương ứng
Khi đó bạn có thể dễ dàng cập nhập tình trạng của từng khóa học cho Học viên này.
Còn phần trạng thái mối quan hệ thì chỉ hỗ trợ 1 trạng thái duy nhất nên bạn sẽ không sử dụng được để phân loại tình trạng của từng khóa học.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Vũ Kim Chi

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan