Bên mình đang có nhu cầu nối cổng dữ liệu từ phần mềm bán hàng ATO sang bên CRM

Tích hợp hệ thống

426 lượt xem

25/12/2018

 Chào anh/chị, Hiện tại Getfly đã hỗ trợ cung cấp kết nối API mở để kết nối anh/chị có thể tham khảo thêm cho việc kết nối đẩy dữ liệu từ phần mềm bán hàng ATO sang bên Getfly:

Tài liệu kết nối API: https://developer.getfly.vn/

Về API key anh/chị có thể lấy thông tin trực tiếp trên hệ thống bên mình:


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan