Có hỗ trợ tải xuống bảng thống kê chi tiết cơ hội trong KPI-> Optin form không?

KPI

397 lượt xem

02/01/2018

Hiện tại bên Getfly chưa hỗ trợ tải xuống bảng  thống kê chi tiết cơ hội trong KPI-> Optin form.

Sẽ nghiên cứu cập nhật thời gian tới.

Chú ý: không hỗ trợ tải riêng cho bất cứ một khách hàng nào.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Minh Trang

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan