Khi setup hết rồi nhưng khi đăng nhập facebook vào CRM hệ thống thông báo không có dữ liệu

Social CRM

536 lượt xem

2018-01-02 15:31:53

Vào facebook đăng nhập -> cài đặt -> ứng dụng -> xóa ứng dụng GetFly CRM đi và đăng nhập lại facebook trên CRM

Bài viết liên quan
    Không có bài viết liên quan
Thông tin tác giả

Nguyễn Minh Trang

0/5 (0 lượt)